பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள்

11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா? * ஈரோடு : 97.3% *திருப்பூர் : 96.4% *கோவை :96.2% *விருதுநகர் :95.70% *கரூர் :95.70%  

See More
பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2018 500 மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி

பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2018 | 500 மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் பெற்ற மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி விவரம்!

பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு 2018 மாணவ, மாணவிகள் தேர்ச்சி விகிதம்     பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வில் 30,380 பேர் (4.29%) 500 மதிப்பெண்கள் 64,817 பேர் (7.65%) 451 – 500 மதிப்பெண் வரையிலும், 48,532 பேர் (5.73%) 426 – 450 மதிப்பெண் வரையிலும், 61,351 (7.24%) பேர் 401 – 425 மதிப்பெண் வரையிலும், 1,60,581 (18.94%) பேர் 351 – 400 மதிப்பெண் வரை பெற்று தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

See More
+1 Result 2018 பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்

பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2018 | +1 Result 2018 பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்!

+1 Result 2018 பாட வாரியாக தேர்ச்சி விகிதம்! உயிரியல் 96.9% இயற்பியல் 93% வேதியியல் 92.7% கணிதம் 92.5% விலங்கியல் 91.8% தாவரவியல் 89.3% புவியியல் 96.45% கணினி அறிவியல் 95.3% கணக்கு பதிவியல் 93.8% வணிகவியல் 93.7% பொருளாதாரம் 92.59% வரலாறு பாடத்தில் 87.40%

See More
பிளஸ் 1 2018 தேர்வு முடிவுகள் ஆல் பாஸ் வாய்ப்பு இருக்கா

பிளஸ் 1 2018 தேர்வு முடிவுகள் ஆல் பாஸ் வாய்ப்பு இருக்கா?

பிளஸ் 1 2018 தேர்வு முடிவுகள், மாணவர்கள் கவனத்திற்கு!

See More