பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள்

11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

பிளஸ் 1 பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

* ஈரோடு : 97.3%
*திருப்பூர் : 96.4%
*கோவை :96.2%
*விருதுநகர் :95.70%
*கரூர் :95.70%

 

One thought on “11ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் முதல் 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள் தெரியுமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *